Rreth nesh

ABS ltd u themelua në vitin 2002 nga një grup shqiptar inxhinierësh me eksperiencë në fushën e Teknologjive Kompjuterike dhe Telekomunikacionit.

Në vitet e hershme të aktivitetit të saj, ABS u fokusua në PABX, networkun dhe telekomunikacionin, duke u bërë lideri i tregut në Shqipëri në këtë fushë. ABS ka instaluar dhe mirëmbajtur infrastrukturën e rrjetit dhe PABX për pjesën më të madhe të institucioneve qeveritare, ambasadave, organizatave ndërkombëtare dhe bankave që veprojnë në Shqipëri.

Tregtimi dhe rishitja e kompjuterëve, serverëve dhe pajisjeve të markave të njohura mbarëbotërore, së bashku me shërbimet profesionale të TIK-ut u prezantuan nga ABS në 2007. Këto u pasuan më pas nga shërbime outsource për disa kompani prestigjioze kombëtare dhe ndërkombëtare.ABS ofron zgjidhje të avancuara të TIK-ut dhe mbështetje për bizneset, agjencitë qeveritare dhe organizatat OJQ.


Zgjidhjet që ne ofrojmë u japin klientëve akses në mjetet moderne të TIK-ut dhe i ndihmojnë ata të rrisin efektivitetin dhe efikasitetin e biznesit të tyre.


Shërbimet e suportit u japin atyre garanci për funksionimin e plotë të sistemeve TIK të instaluara.Pavarësisht se në cilën industri bëni pjesë, ABS do të marrë përsipër cdo sfidë për t’ju mundësuar realizimin e cdo nevoje!


Stafi i ABSABS i kushton rëndësi të veçantë proçesit të përzgjedhjes së stafit të saj, duke konsideruar përgatitjen, pasionin për punën, entizuazmin e tyre dhe aftësinë për punë në grup si faktor kryesor të suksesit të kompanisë. Numrin më të madh të të punësuarve të ABS e përbëjnë inxhinierë të kualifikuar të ICT.
Sekreti i progresit dhe rritja konstante e ABS është e lidhur me talentin, pasionin dhe vullnetin e fortë për sukses të punojnësve të saj!Pse ne?
ABS është ndër kompanitë me rritje më të shpejtë në tregun e TIK në Shqipëri për 10 vitet e fundit.

Jemi kompani lider në ofrimin e zgjidhjeve në fushën e teknologjisë së Informacionit.

Zgjidhjet tona i japin klienteve akses ne boten moderne te teknologjise dhe i ndihmojne ata te rrisin eficencen dhe efektivitetin ne buznesin e tyre.

Ju ofrojmë klientëve një gamë të gjerë produktesh duke afruar inovacionin teknologjik pranë tyre.

Ne sigurojme zgjidhje IT dhe suport per biznese dhe organizata qeveritare dhe jo-qeveritare.

Sherbimet e mirembajtjes ju garantojne mirefunksionim te sistemeve IT te instaluara.